full service
  NÁVRH

- architektonický návrh
- projektová dokumentace
- rozpočet a výkazy výměr
   INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- objasnění základních cílů
- zabezpečení pozemku
- obstarání vstupních podkladů
  REALIZACE

- autorský dozor
- technický dozor investora
- koordinace BOZP
  VÝBĚR DODAVATELE

- provedení výběrového řízení    
- jednoduchý výběr výzvou
- veřejná obchodní soutěž
  UVEDENÍ DO PROVOZU

- zabezpečení kolaudace
- ekonomické vyhodnocení
- správa a údržba
  LEGISLATIVA

- vyřízení územního rozhodnutí
- vyřízení stavebního povolení
Stavební a inženýrský servis s.r.o.
Krapkova 4, 779 00 Olomouc
2000-2008 © Stavební a inženýrský servis s.r.o., kepy webdesign
www.sais.cz